spacer

Indeks Članka

Uprava i vlasništvo

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. upisana je u sudski registar u ožujku 1994 godine sa sjedištem u Čilipima. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Temeljni kapital društva iznosi 467.050.000,00 kuna.

UPRAVA DRUŠTVA
Glavni direktor
Frano Luetić

Nadzorni odbor:
1. Mario Curić, predsjednik
2. Ivica Martić, zamjenik predsjednika
3. Vilma Kosović, član
4. Ivana Šušnjić, član
5. Luka Klaić, član
6. Irena Gerovac Zrnić, član
7. Ivo Miletić, član

Revizorski odbor:
1. Mato Begović, predsjednik
2. Mario Curić, zamjenik predsjednika
3. Ivica Martić, član

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

01.01.2018. godine u Zračnoj luci Dubrovnik je bilo ukupno 395 radnika

Virtualna šetnja

virtualna setnja

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2