spacer


Zračna luka Dubrovnik kontinuirano planira, provodi, provjerava i ocjenjuje učinkovitost poduzetih aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša kroz ispunjenje zahtjeva sadržanih u međunarodnim normama i zakonskim propisima Republike Hrvatske, u cilju poboljšanja kvalitete okoliša i kontrole štetnih utjecaja na okoliš. Više...

Airport Carbon Accreditation

Strateški plan zaštite okoliša

Studija utjecaja na okoliš:
Ne-tehnički sažetak
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Tlo
Elaborat kvalitete tla

Zrak

Kulturna baština:
Dokumentacija o arheoloskim i etnološkim lokalitetima u Močićima
Odobrenje od strane Ministarstva kulture RH

Buka:
Izrada elaborata i strateške karte buke - Sažetak
Strateška karta buke i Akcijski plan upravljanja bukom
Akcijski plan mjera zaštite od buke

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2