spacer
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK
Obavijest Zračne luke Dubrovnik
Dubrovnik, 26. travnja 2010.

Pružanje zemaljskih usluga uređeno je Zakonom o zračnoj plovidbi (NN br. 69/2009.), Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga (NN br. 39/2010.) i Sigurnosnom direktivom CCAA (SD-2010-05). (Svi akti su raspoloživi na službenoj stranici CCAA http://www.ccaa.hr). Zrakoplovne kompanije mogu samostalno obavljati zemaljske usluge u skladu s odredbama navedenih akata. Pružatelji zemaljskih usluga mogu zatražiti od CCAA odobrenje za pružanje zemaljskih usluga u skladu s navedenim aktima.

Uprava Zračne luke Dubrovnik

Virtualna šetnja

virtualna setnja

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2