spacer
header-page2b

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture potpisali su 05.studenog 2014. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te 03. prosinca 2015. prateći Dodatak istog ukupne vrijednosti 38.300.000,00 kuna, od čega 32.555.000,00 kuna predstavljaju bespovratna sredstva koja potječu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Navedeni ugovor odnosi se na izradu tehničke dokumentacije, te usluge osiguravanja vidljivosti, promidžbe projekta i vođenja kontrole svih aktivnosti potrebnih za pravodobnu izradu projektne dokumentacije.

Razdoblje provedbe ugovora je od 01. studenog 2014. do 30. rujna 2016.

Izrada tehničke dokumentacije i dokumentacije dostatne za postupak javne nabave i ugovaranje radova, se vrši u skladu s obvezama Zračne luke Dubrovnik prema Ministarstvu pomorstva, prometa, i infrastrukture sukladno Općim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa za razdoblje 2007. – 2013. Tijekom izrade tehničke dokumentacije vrši se usklađivanje i koordinacija sa svim nadležnim tijelima te javnim i privatnim pravnim osobama koje mogu utjecati na bilo koji aspekt realizacije projekta.
Tehnička dokumentacija obuhvaća svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje upravnih akata za namjeravani zahvat u prostoru, upravnih akata za građenje te izvođenje radova. Dosad je prema ugovoru Izrada tehničke dokumentacije za projekt „Zračna luka Dubrovnik Razvoj“ izrađena i predana sljedeća dokumentacija:
  • Idejni projekt dostatan za ishođenje upravnog akta za namjeravani zahvat u prostoru „Rekonstrukcija građevina unutar ZLD – Zračna luka Dubrovnik Razvoj“– kolovoz 2015.
  • Ishođenje uvjeta i suglasnosti od nadležnih tijela potrebnih za ishođenje upravnih akata za namjeravani zahvat u prostoru; pravomoćna lokacijska dozvola – svibanj 2014.; Izmjena i dopuna lokacijske dozvole – svibanj 2016.

„Izrada tehničke dokumentacije“ sastoji se od 37 projekata koji su za potrebe provođenja postupaka javne nabave i ugovaranja radova svrstani u radne pakete radi lakšeg provođenja postupaka javne nabave.


Brošura

glavni ulaz airside zonerekonstrukcija infrastrukture airside-aĐurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2