spacer

Indeks Članka

Osnovni podaci

podaciZračna luka Dubrovnik d.o.o.
Čilipi - Konavle
20213 Čilipi
Croatia
Telefax: +385 20773322 Centrala: +385 20 773 333 AFTN adresa: LDDUYDYX
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Direktor: +385 20 773 222 ARO i METEO: +385 20 773 203
IATA kod: DBV Informacije: +385 20 773 100 ICAO klasifikacija: 4E
SITA adresa: DBVAPXH Komercijala: +385 20 773 233
Račun: 2407000-1100007158, OTP BANKA d.d. Zadar    


Zračna luka Dubrovnik (LDDU/DBV) je regulirana zračna luka (Level 2) tijekom ljetnog rasporeda letenja u razdoblju od 00:01 - 24:00h za sav redovni promet, charter letove te letove općeg i poslovnog zrakoplovstva.

Sva komunikacija i najave letova moraju biti u standardnom IATA SSIM Poglavlje 6. formatu (SMA/SCR).

Kontakt za najave letova su Koordinator rasporeda letova i Dispečer prometa.

Položaj zračne luke

polozaj

Radno vrijeme

r vr ref   r vr   carina
Referentno radno vrijeme
Ljetno računanje vremena: 0400-2100 UTC
Zimsko računanje vremena: 0500-2100 UTC
  Radno vrijeme zračne luke
Od 4.00 do 21.00 UTC
Na zahtjev 24 sata uz suglasnost operatera
  Služba granične policije i carinska služba
Radno vrijeme u skladu s radnim vremenom zračne luke


Robna skladišta

Za domaći i međunarodni prijevoz roba
Površina skladišta: 3120 m2

robnoRegistracija tereta: Tel: +385 20 77 33 74, Tel./Fax. +385 20 77 33 75

Uskladištenje tereta: Tel: +385 20 77 33 58, Tel./Fax. +385 20 77 33 75

Špediterske usluge: Tel: +385 20 77 33 58, Tel./Fax. +385 20 77 33 75

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SITA: DBVFFXH

 


Uprava i vlasništvo

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. upisana je u sudski registar u ožujku 1994 godine sa sjedištem u Čilipima. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Temeljni kapital društva iznosi 467.050.000,00 kuna.

UPRAVA DRUŠTVA
Glavni direktor
Frano Luetić

Nadzorni odbor:
1. Mario Curić, predsjednik
2. Ivica Martić, zamjenik predsjednika
3. Vilma Kosović, član
4. Ivana Šušnjić, član
5. Luka Klaić, član
6. Irena Gerovac Zrnić, član
7. Ivo Miletić, član

Revizorski odbor:
1. Mato Begović, predsjednik
2. Mario Curić, zamjenik predsjednika
3. Ivica Martić, član

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

01.01.2018. godine u Zračnoj luci Dubrovnik je bilo ukupno 395 radnika

Staze i platforme


pssPOLETNO SLETNA STAZA (PSS)

pss2 Dužina: 3300 m
Širina: 45 m
Smjer: 118/298 (12/30)

Izrađena od asfalta i betona
u zonama dodira nosivost: LCN 90
RULNA STAZA

 Rulne staze Širina LCD    rulnastaza1
 A  22.5m  80  
 B  27m  80  
 C  27m  90  
 D  27m  90  
 E  27m  90  
 I  22.5m  90  
 W  22.5m  80  
Rulna staza W dužine 1200 m širine 22,5 m + (2x13 m ramena)
   
NAVIGACIJA I FREKVENCIJE

toranjUređaji za navigaciju
Radio far:
KLP 318 kHz CV 397 kHz GR 414 kHz
VOR/DME/DBK:
115,400 Mhz/CH 101X
ILS: IDU 110,1 MHz

Frekvencije

Toranj: KLP 318 kHz
APP: CV 397 kHz
EMG: GR 414 kHz
Frekvencije prihvata i otpreme: 131,75 MHz
NAPAJANJE I OSVJETLJENJE

osvjetljenje Sustav osvjetljenja
Prilaz 12: CALVERT bijela optika HI
Svjetla na poletno sletnoj stazi
Svjetla na spojnicama
Svjetla za precizni prilaz 12: PAPI
Pričuvno napajanje: vrijeme uključivanja
max 10 secVirtualna šetnja

virtualna setnja

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2