spacer

VIZIJA - Biti vodeća zračna luka u regiji.

MISIJA – Osnovani smo i radimo kako bismo pružali siguran i redovit promet ljudi i roba zračnim putem.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI ZA SLJEDEĆE TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Voditi poslovanje tvrtke pažnjom dobrog gospodara za sigurno, učinkovito i redovito opsluživanje korisnika.
Održavanje kvalitete zaposlenika putem educiranja i informiranja.
Pomagati korisnicima u odlukama o novim rutama i povećanju frekvencija na postojećim.
Povećanje kapaciteta zračne luke za prihvat 2+ milijuna putnika


OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI
Kakvoća usluga
Sigurnost i zaštita
Odgovornost u zaštiti okoliša

OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA
Snaga Zračne luke Dubrovnik su njegovi zaposlenici. Imati visoko motivirano, profesionalno, odgovorno i lojalno osoblje visoke produktivnosti rada važan je preduvjet kvalitetnog poslovanja. Zahvaljujući svom poslovnom pristupu, Zračna luka Dubrovnik je zadobila povjerenje uglednih partnera s kojima ostvaruje uspješnu suradnju. Odnos između poslodavca i radnika kao i odnos prema poslovnim partnerima je uređen Etičkim Kodeksom Zračne luke Dubrovnik.

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2