spacer
ZLD logo1

Temeljem Pravilnika o sponzorstvima i donacijama Zračne luke Dubrovnik, a sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje u tekstu: Uredba) Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi, OIB: 63145279942, dana 18.03.2019. raspisuje

Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2019. za programska područa kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša te aktivnosti udruga koje su proizišle iz domovinskog rata za programe/projekte, koji se (barem većinski) provode na području Dubrovačko-neretvanske županije

Ukupna vrijednost Natječaja
• Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 500.000,00 kuna
• Financijska sredstva donirat će se za najviše 35 projekata.
• Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 5.000,00 kuna, a najviše 30.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos
• Zračna luka Dubrovnik d.o.o. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik

Način prijave i rokovi
• Prijavitelji se na Natječaj prijavljuju na zadanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Zračne luke (na dnu ove web stranice)
• Obrazac za prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
• Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu
• Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
• Rok prijave na Natječaj – od 18.03.2019- 23.04.2019. godine
• Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 15:00 sati
• Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik – 01.07.2019.
• mail prijave nasloviti s "Prijava na natječaj za donacije objavljen 18.03.2019.".

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja
• Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje
• Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• Zračna luka Dubrovnik će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Obrascu za prijavu.


Dokumenti:
OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac izvještaja o namjenski utrošenim sredstvima (opisni)
Obrazac izvještaja o namjenski utrošenim sredstvima (financijski)
Obrazac Ugovora o donaciji
Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2