spacer

ZLD logo1

Temeljem Pravilnika o sponzorstvima i donacijama Zračne luke Dubrovnik, a sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje u tekstu: Uredba) Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi, OIB: 63145279942, dana 07.03.2019. raspisuje

Natječaj za dodjelu financijske potpore podrške za 2019.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja humanitarnog djelovanja.*

 

Ukupna vrijednost Natječaja

 •  Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 500.000,00 kuna
 •  Financijska sredstva donirat će se za najviše 5 projekata.
 •  Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 10.000,00 kuna, a najviše 300.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos
 •  Zračna luka Dubrovnik d.o.o. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik

Način prijave i rokovi 

 •  Prijavitelji se na Natječaj prijavljuju na zadanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Zračne luke (na dnu ove web stranice)
 •  Obrazac za prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 •  Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu
 •  Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
 •  Rok prijave na Natječaj – od 07.03.2019- 10.04.2019. godine
 •  Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 15:00 sati
 •  Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik – 15.06.2019.

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

VAŽNO

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Obrascu za prijavu.

*Za druga programska područja bit će objavljen zaseban Natječaj.

UPUTA ZA PRIJAVITELJE

Dokumenti:
OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac izvještaja o namjenski utrošenim sredstvima (opisni)
Obrazac izvještaja o namjenski utrošenim sredstvima (financijski)
Obrazac Ugovora o donaciji
Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Đurovića špilja

djurovica-spilja mid

DBV Info

dbv-info2