Br.leta
Operator
Iz
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Wednesday, 01.04.2020
AY1831
FIN
HELSINKI
09:55
09:55
OTKAZAN
BA2680
BAW
LONDON LGW
10:30
10:30
OTKAZAN
EZY8517
EZY
LONDON LGW
10:45
10:45
OTKAZAN
LO563
LOT
WARSAW
11:25
11:25
OTKAZAN
IB3156
IBE
MADRID
11:45
11:45
OTKAZAN
OU660
CTN
ZAGREB
12:15
12:15
OTKAZAN
OU419
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
OTKAZAN
FHM8179
FHM
STUTTGART
12:35
12:35
OTKAZAN
BA2678
BAW
LONDON LGW
13:10
13:10
OTKAZAN
OS731
AUA
VIENNA
14:15
14:15
OTKAZAN
OU5507
AUA
VIENNA
14:15
14:15
OTKAZAN
HAT3090
HAT
MADRID
15:00
15:00
OTKAZAN
OU662
CTN
ZAGREB
15:40
15:40
OTKAZAN