• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

Telefonski Imenik Zračna luka Dubrovnik

  KONTAKT    
  Zračna luka Dubrovnik d.o.o.                                                                                               
  Dobrota 24, Močići                                                                                   
  20213 Čilipi                                                                                           
  Hrvatska                                                                                                                                                       
  Telefon +385 20 773 100                                                                                            
  Fax: +385 20 773 322                                                                           
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                                   
  sita: DBVAPXH                                                                                       
       
  TELEFONSKI IMENIK ZRAČNA LUKA DUBROVNIK   
       
  ZRAČNA LUKA DUBROVNIK   Telefon    
  Informacije +385 20 773 100, 377, 333       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Voditelj službe putničkog prihvata +385 20 773 243                          
  Lost&Found +352 20 773 328                         Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  Opće zrakoplovstvo +385 20 773 376    
  Dispečer +385 20 773 221                        Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
       
  UPRAVA    Telefon
  Ured glavnog direktora +385 20 773 222    
  Zamjenik glavnog direktora i direktor sektora komercijalnih poslova +385 20 773 222    
  Savjetnik glavnog direktora +385 20 773 283    
  Rukovatelj sustavom upravljanja sigurnošću i kvalitetom +385 20 773 244    
  Pomoćnik glavnog direktora +385 20 773 327    
       
  SEKTOR OPĆIH POSLOVA   Telefon    
  Direktor sektora općih poslova +385 20 773 361     
  Služba informatike i telekomunikacija +385 20 773 200    
  Služba za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima +385 20 773 360    
  Služba zaštite +385 20 773 191    
  Služba zaštite na radu i zaštite okoliša +385 20 773 268    
  Centar za stručno osposobljavanje +385 20 773 244    
       
  PROMETNI SEKTOR   Telefon   Fax  
  Ured direktora prometnog sektora +385 20 773 325    
  Koordinator prometa +385 20 773 300    
  Robna služba +385 20 773 374 +385 20 773 375          
       
  FINANCIJSKI SEKTOR Telefon    
  Direktor sektora financija i računovodstva +385 20 773 280    
  Voditelj službe knjigovodstva +385 20 773 274    
       
  KOMERCIJALNI SEKTOR   Telefon    
  Zamjenik glavnog direktora i direktor sektora komercijalnih poslova +385 20 773 222    
  Koordinator rasporeda letova-fakturist +385 20 773 235    
  Referent prodaje aerodromskih usluga-fakturist +385 20 773 233    
  Marketing +385 20 773 285    
  Koordinator za odnose s korisnicima usluga +385 20 773 246    
       
  SEKTOR TEHNIKE I INŽENJERINGA   Telefon    
  Direktor sektora tehnike i inženjeringa +385 20 773 344    
  Voditelj elektro službe +385 20 773 229    
  Voditelj održavanja objekta i infrastrukture +385 20 773 228    
       
  SEKTOR TRGOVINE   Telefon    
  Voditelj službe prodaje u trgovini +385 20 773 387    
  Voditelj službe nabave u trgovini +385 20 773 387    
  Referent nabave u trgovini +385 20 773 389    
  Duty free shop +385 20 773 392    
       
  ZRAČNA LUKA DUBROVNIK USLUGE   Telefon  
  Voditelj službe putničkog prihvata +385 20 773 243    
  Koordinator prometa +385 20 773 300                  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
  Izgubljeno/nađeno +385 20 773 328                  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
       
  PARKING   Telefon    
  Karte, cijene, informacije +385 20 773 967    
  Parking +385 20 773 154    
       
  SIGURNOST   Telefon    
  Službeni prolaz +385 20 773 192    
       
  HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE   Telefon    
  Kontrola leta - Ured za informiranje +385 20 477 760    
       
  ROBNA SLUŽBA   Telefon  
  Voditelj robne službe +385 20 773 374                     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
  Otpremništvo (špedicija) Zračne luke Dubrovnik +385 20 773 358    
  Otpremništvo (špedicija) Annimi Commerce d.o.o +385 20 773 292    
       
  SLUŽBE   Telefon    
  Policija - ured +385 20 444 039    
  Policija - međunarodni odlazak +385 20 773 913    
  Hitna pomoć +385 20 773 215    
  Vatrogasci + 385 20 773 366    
  Zaštitarska služba +385 20 773 926    
  Carina - putničko +385 20 773 158    
  Carina - robno +385 20 773 157    
  Carina - međunarodni odlazak +385 20 773 159    
       
  CATERING 'NEWREST DUBROVNIK' D.O.O.   Telefon   Fax  
  Glavni direktor +385 20 773 302    
  Direktor +385 20 773 304    
  Tajnica glavnog direktora +385 20 773 308 + 385 20 773 323 
  Operativa +385 20 773 307 + 385 20 773 305 
       
  OPSKRBLJIVAČ GORIVA INA   Telefon   Fax  
  Ured Zračna luka - voditelj + 385 20 773 336 +385 20 773 252 
  Avioservis +385 20 773 335    
       
  URED AVIOPRIJEVOZNIKA   Telefon   Fax  
  Croatia Airlines +385 20 772 255      +385 20 772 240 
  British Airways +385 20 773 212     
  Turkish Airlines +385 20 773 960    
  Ostali avioprijevoznici (Atlas-predstavništvo) +385 20 773 332    
       
  Reklamacije      
  Ukoliko imate bilo kakve reklamacije, primjedbe, prijedloge ili pohvale, možete nas kontaktirati na sljedeći e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Nadamo se unaprijeđenju poslovanja na obostrano zadovoljstvo.