• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

Zaštita okoliša

Zračna luka Dubrovnik kontinuirano planira, provodi, provjerava i ocjenjuje učinkovitost poduzetih aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša kroz ispunjenje zahtjeva sadržanih u međunarodnim normama i zakonskim propisima Republike Hrvatske, u cilju poboljšanja kvalitete okoliša i kontrole štetnih utjecaja na okoliš. Više...

Airport Carbon Accreditation
- Strateški plan zaštite okoliša pdf        maslina1      
     
- Studija utjecaja na okoliš  pdfpdf  
     
-  Tlo  pdf  
     
-  Zrak  pdf  
     
-  Kulturna baština  pdfpdf  
     
-  Buka  pdfpdfpdf