• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

ACI - Europe

Na godišnjojskupštiniudruženjaaerodroma Europe (ACI Europe) održanoj u Madridu 22. lipnja 2012. godine, priproglašenjunagradazanajboljiaerodrom Europe u kategoriji do 5 milijunaputnika, nagradazanajboljiaerodrompripala je “ London City Airport” , dok je ZL Dubrovnik dobilajavnopriznanjeocjenjivačkogsudazaiznimnadostignuća u podizanjukvaliteteuslugeputnicima u putničkomterminaluipratećimsadržajima, tecjelokupnojinfrakstrukturizapotrebeaviokompanija.

Znajući da spomenutoudruženječinipreko 450 aerodroma Europe , teda je najvećibrojaerodroma u kategorijiispod 5 milijunaputnika, ovopriznanjeimaposebnutežinuivrijednost.