Br.leta
Operator
Za
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Monday, 25.09.2017
EW4373
EWG
SALZBURG
10:50
10:45
POLETIO
ZB7293
MON
LONDON LGW
10:50
10:50
POLETIO
EZY8518
EZY
LONDON LGW
11:30
11:41
11:40
DELAY
BA2679
BAW
LONDON LGW
11:45
11:45
Green
OU663
CTN
ZAGREB
12:35
12:35
PRIJAVA NA LET
Green
EI447
EIN
DUBLIN
12:45
12:45
PRIJAVA NA LET
OU667
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
PRIJAVA NA LET
OS8404
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
PRIJAVA NA LET
QS1085
TVS
PRAGUE
14:40
14:40
OK4825
TVS
PRAGUE
14:40
14:40
OS732
AUA
VIENNA
14:55
14:55
OU5506
AUA
VIENNA
14:55
14:55
JU143
ASL
BELGRADE
15:20
15:20
EY6011
ASL
BELGRADE
15:20
15:20
OU300
CTN
ATHENS
15:30
15:30
OU665
CTN
ZAGREB
16:20
16:20
OS8406
CTN
ZAGREB
16:20
16:20
TK8035
CTN
ZAGREB
16:20
16:20