Br.leta
Operator
Iz
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Thursday, 30.03.2017
OU660
OU660
CTN
ZAGREB
06:45
06:46
SLETIO
TK0439
TK0439
THY
ISTANBUL
10:05
10:18
SLETIO
TK0439
OU5355
THY
ISTANBUL
10:05
10:18
SLETIO
SK1851
SK1851
SAS
STOCKHOLM-ARN
11:00
12:00
SLETIO
BA2678
BA2678
BAW
LONDON LGW
11:40
11:32
SLETIO
OU419
OU419
CTN
FRANKFURT
12:15
12:16
SLETIO
OU419
UA7256
CTN
FRANKFURT
12:15
12:16
SLETIO
OU419
SQ2415
CTN
FRANKFURT
12:15
12:16
SLETIO
OU419
SK9311
CTN
FRANKFURT
12:15
12:16
SLETIO
OU419
LH5990
CTN
FRANKFURT
12:15
12:16
SLETIO
OU668
OU668
CTN
ZAGREB
13:05
13:01
SLETIO
OU668
OS8403
CTN
ZAGREB
13:05
13:01
SLETIO
OU668
TK8042
CTN
ZAGREB
13:05
13:01
SLETIO
OS731
OS731
AUA
VIENNA
14:10
14:04
SLETIO
OS731
OU5507
AUA
VIENNA
14:10
14:04
SLETIO
OU477
OU477
CTN
PARIS - CDG
14:20
14:09
SLETIO
OU477
AC9734
CTN
PARIS - CDG
14:20
14:09
SLETIO
VY7723
VY7723
VLG
BARCELONA
14:35
14:45
SLETIO
VY7723
QR3568
VLG
BARCELONA
14:35
14:45
SLETIO
VY7723
IB5174
VLG
BARCELONA
14:35
14:45
SLETIO
OU662
OU662
CTN
ZAGREB
15:40
15:40
OU662
OS8401
CTN
ZAGREB
15:40
15:40
VY6736
VY6736
VLG
ROME FCO
16:15
16:15
VY6736
IB5050
VLG
ROME FCO
16:15
16:15
VY6736
QR3814
VLG
ROME FCO
16:15
16:15
OU624
OU624
CTN
OSIJEK
16:20
16:20
C3821
C3821
TDR
RIJEKA
SPLIT
16:20
16:20
C3821
OU5258
TDR
RIJEKA
SPLIT
16:20
16:20
BA2680
BA2680
BAW
LONDON LGW
16:25
16:33
LS961
LS961
EXS
MANCHESTER
18:25
18:25
TO3744
TO3744
TVF
PARIS ORLY
19:25
19:25
OTKAZAN
OU664
OU664
CTN
ZAGREB
23:00
23:00
OU664
LO4286
CTN
ZAGREB
23:00
23:00
OU664
TK8036
CTN
ZAGREB
23:00
23:00
OU664
OS8405
CTN
ZAGREB
23:00
23:00
  Friday, 31.03.2017
OU660
OU660
CTN
ZAGREB
06:45
06:45
EI446
EI446
EIN
DUBLIN
12:05
12:05
OU419
OU419
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
OU419
UA7256
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
OU419
SQ2415
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
OU419
SK9311
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
OU419
LH5990
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
BA2678
BA2678
BAW
LONDON LGW
12:55
12:55
OS731
OS731
AUA
VIENNA
14:10
14:10
OS731
OU5507
AUA
VIENNA
14:10
14:10
OU477
OU477
CTN
PARIS - CDG
14:20
14:20
OU477
AC9734
CTN
PARIS - CDG
14:20
14:20
OU662
OU662
CTN
ZAGREB
15:40
15:40
OU662
OS8401
CTN
ZAGREB
15:40
15:40
LH1710
LH1710
DLH
MUNICH
15:55
15:55
LH1710
OU5403
DLH
MUNICH
15:55
15:55
TK1439
TK1439
THY
ISTANBUL
17:50
17:50
TK1439
OU5355
THY
ISTANBUL
17:50
17:50
OU664
OU664
CTN
ZAGREB
23:05
23:05
OU664
OS8405
CTN
ZAGREB
23:05
23:05
OU664
TK8036
CTN
ZAGREB
23:05
23:05
  Saturday, 01.04.2017
DY1904
DY1904
NAX
OSLO
08:55
08:55
D82604
D82604
IBK
LONDON LGW
09:50
09:50
TK0439
TK0439
THY
ISTANBUL
10:05
10:05
TK0439
OU5355
THY
ISTANBUL
10:05
10:05
BA2678
BA2678
BAW
LONDON LGW
10:35
10:35
LS961
LS961
EXS
MANCHESTER
12:10
12:10
BA2680
BA2680
BAW
LONDON LGW
12:15
12:15
OU660
OU660
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
OTKAZAN
OS731
OS731
AUA
VIENNA
14:10
14:10
OS731
OU5507
AUA
VIENNA
14:10
14:10
OU662
OU662
CTN
ZAGREB
15:15
15:15
OU662
LO4285
CTN
ZAGREB
15:15
15:15
OU662
OS8401
CTN
ZAGREB
15:15
15:15
OU384
OU384
CTN
ZAGREB
15:20
15:20
OU384
AZ7019
CTN
ZAGREB
15:20
15:20
LH1710
LH1710
DLH
MUNICH
15:55
15:55
LH1710
OU5403
DLH
MUNICH
15:55
15:55
D86180
D86180
IBK
MADRID
17:05
17:05
LH1416
LH1416
DLH
FRANKFURT
17:45
17:45
LH1416
OU5393
DLH
FRANKFURT
17:45
17:45
OU385
OU385
CTN
ROME FCO
19:25
19:25
OU385
AZ7020
CTN
ROME FCO
19:25
19:25
OU385
TP6879
CTN
ROME FCO
19:25
19:25
OU419
OU419
CTN
FRANKFURT
20:40
20:40
OU419
LH5990
CTN
FRANKFURT
20:40
20:40
OU664
OU664
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
OU664
TK8036
CTN
ZAGREB
22:05
22:05