Br.leta
Operator
Iz
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Sunday, 25.02.2018
VY7725
VY7725
VLG
BARCELONA
09:20
09:20
SLETIO
VY7725
QR3570
VLG
BARCELONA
09:20
09:20
SLETIO
VY7725
IB5727
VLG
BARCELONA
09:20
09:20
SLETIO
OU668
OU668
CTN
ZAGREB
12:45
12:51
OU668
OS8403
CTN
ZAGREB
12:45
12:51
OU662
OU662
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
OU662
OS8401
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
OU660
OU660
CTN
ZAGREB
18:50
18:50
OU419
OU419
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU419
LH5990
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU419
TP6858
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU419
SK9311
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU664
OU664
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
  Monday, 26.02.2018
TK0437
TK0437
THY
ISTANBUL
08:00
08:00
TK0437
OU5355
THY
ISTANBUL
08:00
08:00
BA2678
BA2678
BAW
LONDON LGW
11:45
11:45
OU668
OU668
CTN
ZAGREB
12:45
12:45
OU668
OS8403
CTN
ZAGREB
12:45
12:45
OU668
TK8042
CTN
ZAGREB
12:45
12:45
OU662
OU662
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
OU662
OS8401
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
OU662
LO4285
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
XR1003
XR1003
CXI
TEL AVIV
16:00
16:00
OU664
OU664
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
OU664
OS8405
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
  Tuesday, 27.02.2018
OU668
OU668
CTN
ZAGREB
12:45
12:45
OU668
OS8403
CTN
ZAGREB
12:45
12:45
OU668
TK8042
CTN
ZAGREB
12:45
12:45
C3821
C3821
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:25
13:25
C3821
OU5258
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:25
13:25
XR904
XR904
CXI
OSLO
13:50
13:50
VY6736
VY6736
VLG
ROME FCO
15:10
15:10
VY6736
QR3814
VLG
ROME FCO
15:10
15:10
VY6736
IB5050
VLG
ROME FCO
15:10
15:10
OU662
OU662
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
OU662
OS8401
CTN
ZAGREB
15:45
15:45
OU419
OU419
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU419
LH5990
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU419
TP6858
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
OU419
SK9311
CTN
FRANKFURT
21:10
21:10
XR906
XR906
CXI
BILLUND
21:15
21:15
OU664
OU664
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
OU664
OS8405
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
OU664
LO4286
CTN
ZAGREB
22:05
22:05
OU664
TK8036
CTN
ZAGREB
22:05
22:05